PSİKOLOJİK DERSTEK ve KOÇLUK MERKEZİ

İletişim ve Randevu :0505 767 58 85

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Psikolog Randevu

Pedagog Randevu

05447243650

Yaşam Koçu,Öğrenci Koçu, 0544-7243650

Uzman Klinik Psikolog, Uzman Pedagog,05057675885

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven, 05447243650

Site Menüsü
Facebook Psikolog Pedagog Psikoloji
Psikolog Ayfer
Üniversite Gençliğinde Cinsiyete Bağlı Olarak Aldatma Kavramına Bakış Açısı
29/09/2014

Araştırma Konusu:

Üniversite Gençliğinde Cinsiyete Bağlı Olarak Aldatma Kavramına Bakış Açısı

 Hazırlayan: Psikolog Hilal ANDIRMAK

Giriş

Aldatmak, kimi zaman duygusal bir birliktelik kimi zaman ise cinsel bir birliktelik ile açıklanmaktadır. Günümüzde çok sık karşılaşılan aldatma veya aldatılma durumu cinsiyete, yaşa ve medeni duruma göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ilişkinin sorunları, gidişatı ve tarafların ruhsal durumları ile ilişkilidir. Yapılan araştırmalarda erkeklerin heyecan ihtiyaçları ve cinsel dürtüleri kontrol edememek gibi nedenler ile aldattığını, kadınların ise daha çok duygusal ve romantik hisleri ile aldattıkları görülmüştür. Kadın ve erkeğin aldatma olgusuna ilişkin bakış açıları bu bağlamda farklılık göstermektedir. Kadınlar daha çok duygusal aldatılmaya önem verirken, erkeklerin cinsel aldatılmaya önem verdiği görülmüştür. Ayrıca her iki cinsiyetin de aldatma sonrası savunmalarında benzerlikler bulunmuştur. Bunlar genelde ilgi eksikliği, cinsel yaşamda mutsuzluk veya diğer kişinin nitelikleri gibi nedenlerdir.

Toplumumuzda kadının ve erkeğin aldatmasına olan bakış açıları oldukça farklıdır. Erkeğin aldatmasına ‘‘elinin kiri’’ veya ‘‘erkek adam yapar’’ gibi bakış açılarıyla bakılırken, bir kadının aldatması oldukça kabul edilemez görülmektedir. Aldatan kişiyi affetmek veya affetmemek konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Ayrıca bir diğer görüş ise önce gerekli cezayı çektirip daha sonra affetmek gerektiğini düşünmektedir. Bunun nedeni ise genel olarak toplumumuzda bir kez aldatan kişinin bunu tekrarlayacağının düşünülmesidir. Aldatan kişinin gerekli cezayı çekmesi ile bu durumun tekrarlanma ihtimalinin azalacağı düşünülmektedir. 

Amaç

Bu araştırmanın amacı, üniversite gençlerinin ilişkilerinde aldatma kavramına bakış açılarını öğrenmektir. Gençler ne gibi sebepler ile aldatıyor, olay yaşandıktan sonra neler hissediliyor veya tarafların tepkileri ne yönde oluyor, cinsiyete göre aldatma kavramında farklılıklar görülüyor mu, aldatma affedilebilir mi, aldatma tekrarlanabilir mi, cinsiyete göre duygusal birliktelik mi yoksa cinsel birliktelik mi daha önemli, bir kez aldatan bunu tekrarlar mı gibi sorulara cevap bulabilmektir. Kısaca aldatma sürecinin öncesinde, aldatma sürecinde ve sonrasında yaşananlara cinsiyet farkı göz ardı edilmeden bakmaktır.

 Yöntem

Araştırma 18-26 yaş arası üniversite gençleri ile yapılmaktadır. Katılımcılar, 5 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Medeni durumu bekar olan kişiler alınmıştır. Araştırmaya katılan kişiler arasında aldatılmış veya aldatmış kişiler bulunmaktadır. Araştırmada kişilerin düşünceleri öğrenmek amacı açık uçlu sorular sorulmuştur. Katılımcıya toplamda 7 soru sorulmuştur. Araştırma soruları kişilere bireysel olarak yöneltilmiştir. Katılımcılara görüşme başında araştırmanın amacı ve içeriği ile ilgili bilgi verilmiştir.

 Ekler

1) Sizce aldatmak nedir?

2) Sizce çiftler birbirini neden aldatır?

3) Kadının ve erkeğin aldatması arasında herhangi bir fark görüyor musunuz? Neden?

4) ’’Bir kez aldatan bir daha aldatır.’’ Görüşüne katılıyor musunuz? Neden?

5) Sizce aldatmak affedilebilir bir durum mu?

6) Böyle bir durum ile karşılaştınız mı?

7) Sevgilinizin sizi aldatması durumda tepkiniz ne olur?

 Kaynaklar

·         Uçar, Ş.(2009), Aldatmanın Psikolojisi

·         İlhan, Ç.(2012), A’dan Z’ye aldatmak

·         Özkardaş, E.(2008), Nedenleri ve Çözümleriyle Aldatmak

 

 

  

 Soru 1: Sizce aldatmak nedir? 

(Kadın)

·        Aldatmak insanın hayatını paylaştığı insana karşı dürüst olmamasıdır. Birçok insan bunu cinsellik olarak düşünür fakat en kötüsü duygusal olarak aldatmaktır. Bana göre yalan söylemek de aldatmaya girer, başka bir insana duyulan ilgiyle alakalı olmasa bile.

·        Aldatmak şu gün herkesin bir şekilde yaptığı bir şeydir. İletişimsel bir dünyada yaşıyoruz. İletişim değerini farklı bulduğumuzda diğer alışık olduğumuz durum, kişi ve kişileri metamonik sapmaklarıdır. Derecesine göre affedilir ya da affedilmez durumlardır.

·        Bence aldatmak bir tür kaçış şeklidir. Cinsel veya duygusal açıdan partner dışındaki kişilere yönelme eğiliminde olunan her durum aldatmaya girer.

·        Aldatmak; karakterin şuursuzca karşı cinse bırakılmasıdır. Bir nevi karaktersizliğin diğer adı.

·        Karakter bozukluğu, güven eksikliği, kişisel doyumsuzluk. Sadece fiziksel değildir zaten aldatmak.

(Erkek)

·         Aldatmak öznel bir şeydir. Karşınızdaki kişiyle aranızdaki ilişkinin boyutuna veya tanımına göre değişkenlik gösteren bir şeydir.

·         Aldatmak insanın karşı cinse karşı duyduğu duygusal ya da cinsel istektir. Toplumda bunu yapmayan yoktur. Her evlilikte ya da beraberlikte tüm insanlar mutlaka karşı cinse ilgi duyarlar bunu cinsel ya da duygusal ayırmamak gerek. Bazıları sadece cesur olup fiilen hayata geçirirler ama aldatmayan kişi yoktur.

·         Aldatmak tamamen cinselliğe dayalıdır. Düşünce boyutundaysa aldatma sayılmaz. Aldatma için cinsel birliktelik şarttır.

·         Bence aldatmak aralarında duygusal bir birliktelik olan çiftlerin birinin diğerini kendi eşi haricinde ve eşinden gizli olarak bir başkası veya başkalarıyla kurmuş olduğu cinsel veya duygusal bağa denir.

·         Cinsel veya duygusal olan ihanettir.

 

Yorum: Kadınlara göre aldatmak genelde cinse olduğu kadar duygusal da olan bir şeydir. Bu da kadınların bu duruma daha duygusal yaklaştıklarını ispatlar. Sonucunda daha katı bir tavır takınabileceklerini işaret eder.

Buna karşın erkeklere göre aldatmak açıkçası daha materyalist bir kavramdır. Örneğin kadınlar bu konuda daha ince düşünürken erkekler bu kavramı cinsellik flört gibi daha somut kavramalara sığdırabildiği görülmüştür.

 Soru 2: Sizce çiftlere birbirini neden aldatır?

(Kadın)

·        Birbirine kendini yeterince yakın, ait hissetmeyen insanlar aldatırlar. Birbirini duygusal ve fiziksel anlamda doyuramayan insanlar genelde doyumu dışarıda aramaya başlar ve aldatır.

·        Aradıklarını bulamadıkları ne istediklerini bilmedikleri için.

·        İlişkideki eksiklikleri tamamlamak için örneğin cinsel açıda eksikliği başkalarıyla tamamlama.

·        Biri eşine aşık olsa da aldatabilir. Bir anlık bir istekle bunu yapabilir. Nedeni haz almak istemesi ego meselesi yapması veya sevgilisine kızması olabilir.

·        Sıkıldıklarında, birbirlerini anlamadıklarında ya da farklı heyecanlar yaşamak için.

(Erkek)

·        Çiftler birbirini birden fazla sebeple aldatabilir. Aldatan kişi eşinden cinsel olarak yeterince haz alamıyor olabilir. Yaşadığı ilişkiden sıkılmış yeni bir heyecan arayışına giriyor olabilir. Duygusal hislerin azalmakta veya bitmekte olabilir. İlişkisinden memnun, cinsel ve duygusal olarak hiçbir sorunu olmasa bile yapı olarak aklı her zaman dışarıda olabile ve karşı cinslerine karşı düşkünlük besliyor olabilir.

·        Yetersiz gördüğünden aldatır. Daha iyisini bulduğunda kesin aldatır. Kusursuza yakın birinin aldatılma olasılığı diğer hem cinslerine göre daha azdır. Aldatılmış kişi neden aldatıldığını sorgulaması ile ilerde bunun başına gelme olasılığını düşürebilir.

·        Yeni heyecan arayışı olabilir. Sıkılmışlık hissi. Çiftlerin birbirine olan saygısının olmayışı gibi nedenler.

 

·        Tatminsizlik veya anlık olan durumlardan kaynaklanabilir. Tabi bu noktada saygını kavramı çok önemlidir. Çünkü insan iradesi saygıya verdiği değer kadar törpüleyebilir.

 

·        Çiftler birbirlerini aldatmalarının nedeni insanın doğasıyla ilgilidir. İnsanlar sahip oldukları şeyle asla yetinmezler. Hep sahip olamadıklarını hayal edip, ilgi duyarlar. Bu insanın nefsiyle ilgilidir.

 

Yorum: Çiftlerin birbirini aldatma nedenlerini genellediğimizde kadınlara göre insanlar içinde ortamdan tatmin olmadığı için bu eylemi yaptıkları görülmüştür. Bu cinsel yönden olduğu kadar kadınların kendisini de daha fazla sorgulatan bir durumdur.

Erkeklere bakıldığında ise; Bu konuda insanoğlunun doyumsuzluğunu daha ön plana çıktığını görüyoruz. Aldığımız cevaplar doğrultusunda onların günümüz koşullarında kadınlara nazaran daha ilgiye aç olduğunu kanıtlamıştır.

Soru 3: Kadının ve erkeğin aldatması arasında herhangi bir fark görüyor musunuz? Neden?

(Kadın)

·        Kadın ve erkek ilişkide eşit sorumluluklara sahiptir. Aldatma konusunda da aralarında bir fark yoktur. Her ikisi de insan değil mi?

·        Hayır görmüyorum. Neden olsun ki? Kadın ve erkek eşit değil miydi?

·        Görmüyorum. İkisi de aynı şey. Aldatmanın cinsiyeti yoktur.

·        Bir fark yok. İki türlü de yanlış. Ancak kadın duygusaldır ve bu suçlulukla yaşamakta, erkeğe oranla daha fazla zorlanabilir.

·        Kadın erkeğine daha düşkündür onu tüm dünyası olarak görebilir. Fakat erkek dışa bağımlı olarak kadınına yönelebilir. O yüzden kadının aldatması daha zordur.

(Erkek)

·        Fark görmüyorum. Aldatmanın cinsiyeti ve bahanesi olamaz.

·        Kadınla erkeğin arasında fark göremiyorum. Ben her iki cinsi insanlar görüyorum. Aradaki tek fark erkekler cinsel duygularına hakim olamazlar. Kadınlar biraz daha frenler.

·        Herhangi bir fark bana göre yoktur. Kadının namusu olduğu gibi erkeğin de vardır.

·        Kadın ve erkeğin arasında bu konuda hiçbir fark olamaz. Bir kadın  da bir erkek de duygulara ve cinsel isteklere sahiptir.

 ·        Açıkçası biraz fark görüyorum. Çünkü kadın erkeğe nazaran vücudunu yani fiziksel özelliklerini tahrik etmek amacıyla daha rahatça kullanabiliyor. Bu durumda da gözde bir erkeğin kadını aldatma olasılığı daha fazla olabilir. Ama sonuç olarak değerlendirdiğim zaman ikisi de ayı derecede kabul edilemez şeydir.

 

Yorum: Kadınlar bu konuya da duygusal yaklaşırlar. Günümüzdeki kadınların cevaplarına baktığımızda erkeğin aldatması daha yaygın görüldüğü için kadınlar bu duruma eşit derecede veya erkeğe verdikleri değerin daha fazla olduğunu belirtip bu durumu daha zor atlatacaklarını söylerler.

Erkeklere göre de aldığım cevaplara göre kadınlara göre daha zordur. Çünkü erkekler bu konuda kadınlara nazaran daha çok cinsel gözle bakabiliyor.

 Soru 4: ‘Bir kez aldatan bir daha aldatır’ görüşüne katılıyor musunuz? Neden?

(Kadın)

·        Katılıyorum. Bir kere tadına varan bir daha bırakamaz çünkü kolaya kaçmaktır. Sadık kalmak zordur. Aldatmak kolaydır. Ve kolay her zaman cazip gelir. Hele ki bir kere denediysen.

·        Evet kesinlikle. Özellikle affedildiğini gören herkes aynısını tekrar eder.

·        Bir kez aldatan insan tekrar aldatır diye bir genelleme yapamayız. İnsanlar hatasının sonuçlarını gördükten sonra davranışlarını düzeltebilir. Fakat genelde aldatan aldatmıştır.

·        Katılıyorum eğer ilişkisel bir durumsa aldatmak yalanlara dairse her zaman olur. Çünkü yalan bulaşıcı ve geçmeyen bir hastalıktır.

·        Aldatmak tekrarlanan bir alışkanlık haline dönüşür. Huylu huyundan vazgeçmez.

(Erkek)

·        Evet. Bir kez aldatan devamını getirir. Çünkü aldatmayı yaşayan biri bunun güzel olduğunu değişik şeylere duygulara ihtiyacının olduğunu daha çok anlar.

·        Bir kez aldatan mutlaka devamını getirir. Çünkü affedilmiş olmak veya fark edilmemesi ona bu şansı tanır.

·        Bu görüşe katılmıyorum. Böyle bir genelleme yapılamaz. O an o insanın ne düşündüğünü veya bir hata yaptıysa bunun bilincine varıp aynı hatayı bir daha yapıp yapmayacağını kimse bilemez.

·        Katılmıyorum. Çünkü aldattığı andaki psikoloji anlık olup geçici olabilir.

·        Aldatır. Aldatmayı bir kere meşrulaştırdığında kişi bilişsel bir çelişkiye düşmez.

 

Yorum: Cevaplara baktığımızda kadınlar bu duruma diğer cevaplarda olduğu gibi duygusal yaklaşmıştır. Bu nedenle kinci veya affedici bir yorum tavrı takınmışlardır.

Erkekler ise bu duruma son derece değişken cevaplar vermişlerdir. Bu nedenle bir genelleme yapılamamaktadır. Kimisi ise bu konuyla ilgili saygı kavramını ortaya atmıştır.

 Soru 5: Sizce aldatmak affedilir mi?

(Kadın)

·        Duruma göre değişir. Kesinlikle affedilmez diyemem ama affetmek zordur.

·        Affedilir. Aşk her şeyi affeder.

·        Karşıdaki insana duyulan sevgiye göre değişir. İnsanlar aşka düştüğünde bazen kör olur ve bir şekilde affetmeye bahane bulabilir. Ben de belki affeder ama asla unutmazdım.

·        Evet affedilebilir.

·        Affedilmemeli. Hepimiz bu yanlışı yaptık ve yanıldık.

(Erkek)

·        Bence affedilir.

·        Kesinlikle affedilmemeli yoksa affedilmek ona 2. Şansı getirir.

·        Aldatmak affedilir mi sorusu bana göre çok kişisel bir sorudur. Bu insanda insana fark gösterir. Kimisi çok aşıktır kabullenir. Bir daha olmayacağına kendini inandırır. Kimisi de çok sever ama çok onurludur. Asla affetmez. Benim fikrim ise affedilemez çünkü bir ilişkide güven ve bütünlük en önemli şeydir.

·        Hayır affedilmez.

·        Evet affedilebilir. Çünkü hayatta daha yaşanmaya değer şeyler vardır. İnatçılık bu noktada kullanılması gereken en kötü şeydir. 

Yorum: Cevaplara göre kadınların bu duruma her şekilde yaklaştığı görülmüştür. Örneğin bazıları affetmenin hata olacağını söylerken bazılarını da içinde bulunduğu aşkın her şeyi affedebileceğini söylemekteler.

Erkekler ise bu konuya daha katı yaklaştıklardan dolayı affedilir veya şans verilmesi gerek gibi yaklaşımları oldukça az gösterir.

 Soru 6: Böyle bir durum ile karşılaştınız mı?

(Kadın)

·        Karşılaşmış gibi oldum. Ama haddini ve aklını aldım.

·        Karşılaştım. Affettim.

·        Evet. 1 sene boyunca aldatılmışım. Daha doğrusu beni araya reklam olarak almış da farkında değilmişim.

·        Hayır karşılaşmadım. Belki de hiç yakalayamamışımdır.

·        Evet karşılaştım. Ben de aldattım. Aldatıldım da.

(Erkek)

·        Evet karşılaştım. Bir nevi affedebildim veya affettim de diyebilirim. Ya da bana göre aldatma fiili kadar katı bir durum değildi.

·        Hayır tabii ki. Beni aldatmak mı?!

·        Evet aldattım ve aldatıldım. Hem de defalarca.

·        Hayır.

·        Karşılaştım. Bizzat kendim aldattım.

Yorum: Kadınlar genelde aldatıldıklarını söylerler bu da onların aldatma konusundaki daha derinden tanımladıklarının göstergesidir. Erkekler ise bu konuya aldatılmanın egolarına ters düşüyormuşçasına ‘beni aldatmak?’ gibi cevaplarken aldattıklarını da rahatça söyleyebiliyorlar. 

 

Soru 7: Sevgiliniz sizi aldatsa tepkiniz ne olur?

(Kadın)

·        O anki sinirle ona kötü şeyler yapmak geçerdi aklımdan ama biraz sakinleşince sinirim üzüntüye dönüşürdü. Daha sonra da üzülmeye değmeyeceğini anlayıp hayatıma devam ederdim.

·        Ben de onu aldattım. Sonra ayrıldım.

·        Dediğim gibi duruma göre değişir. Tanıdığım biriyse asla affetmem ve bitiririm.

·        Direkt yol veririm.

·        Rüzgar eken fırtına biçer.

(Erkek)

·        Onunla alkol içerek bu durumu sorgularım. ‘Neden?’ diye.

·        Tek kelime etmede irtibatımı keserim. Bunu yapan birinden kurtulduğum için mutlu bile olurum.

·        Tepkim çok ağır olmaz. Sadece aldatma nedenini öğrenmeye çalışırım.

·        Ayrılma sebebi olur ve o an ayrılık gelir.

·        Ayrılırım. Ama büyük konuşmamak gerek.

Yorum:Kadınlar bu duruma tepkisi son derece değişkenlik gösterirken erkekler ise daha rahatça ayrılırım gibi bitirici tepkiler verebiliyor.

 Sonuç

Aldatma kavramıyla ilgili araştırma yaparken gözlemlediğim ilk şey cinsiyet farkından bağımsız olarak kişilerin aklına genel yargıların geldiği ancak soruları cevaplarken daha derin düşüncelerinin ortaya çıktığıydı. Aldatmak ilk olarak cinsel birliktelik olarak düşünülmesine rağmen kadınların çoğu buna duygusal birlikteliği de eklemiştir. Erkeklerin aksine kadınların aldatmak kavramını kullanmaları için yalnızca cinsel birliktelik değil 3. bir şahısla kurulan duygusal birliktelik de eklenmiştir. Hatta 18-25 yaş arası görüşülen kadınların bir kısmı özellikle duygusal birlikteliğin cinsel birlikten daha kötü bir durum olduğunu düşünmektedir. Cinsiyet farkından bağımsız olarak kişilerin aldatmaya yönelmeleri için birçok farklı sebep sunulmuştur. Bunlar doyumsuzluk, kişilerin birbirine yetmemesi gibi nedenler olarak belirtilmişken kadınların bir kısmı daha sert bir tavır ile aldatmanın bir nedenini de karaktersizlik olarak yorumlamıştır. Her iki cinsiyet için benzerlik gösteren bir diğer durum ise kadın ve erkek arasında fark olup olmadığıdır. Bu soruya verilen cevaplar önemli bir ölçüde hiçbir fark olmadığıdır. Araştırmanın içinde bulunan kişiler aldatmanın cinsiyetinin ve bahanesinin olmadığı şekilde genel bir görüş belirtmiştir. Ayrıca toplumda genel olarak aldatan affedilmez veya bir kez yapan bir daha yapar görüşü araştırma doğrultusunda farklı bir sonuç göstermiştir. Kadınların aşk söz konusu olduğunda affedebileceği hatta daha önce bu durum ile karşılaşıp affettiği görülmüştür. Ancak affedilmez şeklinde görüşlerde bulunmuştur. Bunun nedenini ise araştırmanın yapıldığı kişiler tarafından ‘huylu huyundan vazgeçmez’ sözü ile desteklenmiştir. Erkeklerin ise önemli bir çoğunluğu aldatılmanın kesinlikle affedilmeyeceğini ve o ilişkinin bitmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aldatma durumu ile ilgili olarak cinsiyet farkından bağımsız olarak yine kişilerin benzer cevapları görülmüştür. Kişilerin büyük bir çoğunluğu aldatıldığını söylemiş hatta bir kısmı kendilerinin de aldattığını eklemiştir.

Böyle bir durum karşısında verilecek tepkiler ise hem kadın hem erkekler için oldukça farklılık göstermiştir. Kişileri kimi intikam almayı düşünürken kimileri yalnızca ilişkiyi bitireceklerini belirtmiştir. Bir kısım ise bu durumda nedenini sorgulayacaklarını söylemiştir. 

 Psikolog Hilal Andırmak Telefonu

0533 373 81 23 652 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

#Çocuk #Suçluluğu- #Psikolog #Hilal #ANDIRMAK Bilgi ve 0533 373 81 23 - 29/09/2014
#Çocuk #Suçluluğu- #Psikolog #Hilal #ANDIRMAK Bilgi ve 0533 373 81 23
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret283297
Köşe Yazıları
Aile Danismani ve Psikolojik Danisman Serap Ozkahya 0533 373 81 23
Sinav kaygisi Nedir? Sınav Kaygısı Yaşan Çocuklara Ailelerin Etkisi

Aile Evlilik Terapisti Sule Sisman 0505 767 58 85
SEN HIC OGUL EMZİRDİN Mİ KÖR KURŞUN?

Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir -

BARIŞ YILMAZ
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI –

Bilgelik Öyküleri
PAYLAŞMAK

Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 5469324624
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Cocuk Psikologu Pedagogu 0532 158 35 55
5 Yaş Çocuğu

Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650
İkigai

evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir?

İstanbul Psikolojik Danışman Ahmet Töremen 0533 373 81 23
Problemi çözmek mi tanımak mı?

İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS

istanbul yaşam koçu 05321583555
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET

Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi -

Psikolog Ayfer
#Çocuk #Suçluluğu- #Psikolog #Hilal #ANDIRMAK Bilgi ve 0533 373 81 23

Psikolog Buse Yeğin
YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Psikolog Çağla Tekeli
Yaşlandıkça Kişide Ne Tür Değişimler Olur?

Psikolog Ekin Cansın Sofracıoğlu
TERAPİ, DANIŞAN ve TERAPİST

Psikolog Esra Gürkan
EVLİLİK VE MUTLULUK

psikolog pedagog aile ve çift terapisi
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar

Psikolog Sinem Sayışman 05333738123
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Resim ve sanat terapisi Eminen Bauer Burkay 05057675885
Endişenin ve Korkunun resmini çizebilir misiniz ?

sevdadiyarı şiirterapisi
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR

Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885
İNTİHAR

Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık

Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B

Uzman Psikolog Hakan ÖZBAYİS-0533 373 8123
PSİKOTERAPİ NEDİR?

Yasam Koçu Öğrenci Koçu Ayşim Çulfa Üsküdarda Ataşehirde
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar?

YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU

Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş
HASTALIK HASTALIĞI

Yard.Doç.Dr. Muhsin Yılmazçoban
GÖRÜCÜ USULÜ MÜ, FLÖRT MÜ?

Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0533 373 81 23 Cep Whatsapp
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Uzman Klinik Psikolog Uzman Pedagog 05447243650
Sosyal Fobi Nedir?

Aile ve İlişki Danışmanı Serhat Yabancı
BOŞANMANIN PSİKO-SOSYAL BOYUTU

Psikolojik Problemler 0544 7243650
Anoreksiya Nevroza Nedir?

Çocuk Psikoloğu,Pedagog Barış Çakır
ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI-Pedagog Barış Çakır

Gönül Öziş
Çocuklarda Depresyon

Nesrin Örek Aile,Çift ve İlişki Danışmanı
Çocuk İstismarı

istanbul Psikolog Pedagog 724 Psikoloji Köşe Yazıları
BEBEK VE MÜZİK

Çift Terapisti Aile Terapistleri Evlilik Terapisti 05321583555
Büyükçekmece Psikolog Pedagog

Psikolog Esra Gökcen
Bireysel Koçluk

Mükemmel Bir İlişki İçin 20 Öneri

Depresyon Danışmanlığı ,0533 3738123

Telefon Desteği,0544-7243650

Psikolojik Destek Psikolog Pedagog Terapi Merkezleri
İstanbul Avrupa Anadolu Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Evlilik Terapisi Randevu
 
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti
 
İstanbulda Psikolojik Danışman Terapi Merkezi Psikoterapi Randevu
 
• İstanbul  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Adalar Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Arnavutköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Ataşehir  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   İstanbul Anadolu Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Evlilik Terapisi Randevu

• Avcılar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   • Bağcılar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bahçelievler  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bakırköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Başakşehir  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bayrampaşa  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beykoz  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beylikdüzü  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beyoğlu  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beşiktaş  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Büyükçekmece  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Çatalca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Çekmeköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Eminönü  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Esenler  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Esenyurt  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Eyüp  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Fatih  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Feriköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Gaziosmanpaşa  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Güngören  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kadıköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kartal  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kağıthane  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Küçükçekmece  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Maltepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Pendik  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sancaktepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sarıyer  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Silivri  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sultanbeyli  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sultangazi  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Şişli  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Şile  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Tuzla  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Ümraniye  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Üsküdar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   • Zeytinburnu  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Acıbadem  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Göztepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Mecidiyeköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Bağdat Caddesi  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Cadde  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Altunizade  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

ÇAmlıca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Küçük Çamlıca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Şaşkın Bakkal  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Ataşehirde  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 


 
Psikolojik Destek,Pedagojik Destek, 05447243650
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.38257.4121
Euro8.95728.9931
Saat
Takvim
Site Haritası