PSİKOLOJİK DERSTEK ve KOÇLUK MERKEZİ

İletişim ve Randevu :0505 767 58 85

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Üyelik Girişi
724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Psikolog Randevu

Pedagog Randevu

05447243650

Yaşam Koçu,Öğrenci Koçu, 0544-7243650

Uzman Klinik Psikolog, Uzman Pedagog,05057675885

Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven, 05447243650

Site Menüsü
Facebook Psikolog Pedagog Psikoloji
Aile ve İlişki Danışmanı Serhat Yabancı
serhatyabanci@hotmail.com- 0 216 371 33 83
YANLIZLIK
10/05/2011

Belki de insan âlemi hiç bu kadar yalnız hissetmemişti kendisini. Bu çaresizlik mi, ilgisizlik mi duygusuzluk mu bilinmez ama sonuçta insanlık âlemi yalnızlığa doğru hızlı bir şekilde yol almaktadır. yalnızlık, bir kaçış olsa da artık bir zorunluluk ve mecburiyet halini almaya başladı.

Yalnızlık Nedir?

Yalnızlık bazen duygusuzluk gibi görünse de, duygusuz kalmaktır, sevilmemektir, sevdirememektir kendini. Her ne kadar gelişen toplumla beraber yalnızlık özenti halini alsa da, yalnızlığı tercih edenler zamanla birliktelikler için tekrar paylaşım içine girmek, gruba, aileye dâhil olmak isterler. Ergen çocuklarda bu durum daha keskin belirmiştir. Ergen, yalnız kalmak, bağımsız bir hayat kurmak ister ama zamanla bu durum onu yıpratmaya başladığı için tekrar aile ile iletişime geçmek, onların desteğini görmek ister.

Toplumumuzda batıyı model almaktan dolayı bir bağımsızlık perdesi altında yalnızlaşmaya gidiş görülmektedir. Kişiler özgürlüğü akıl yaşamayıp yalnız kalmak ile özdeşleştirmektedirler. Bu durum özgürleşmenin değil, bireyin kendini boşlukta, sahipsiz, amaçsız hissetmesine götürmektedir. Batıda bu durumdan dolayı artık aileler 18 yaşından sonra çocuklarını bırakmak istememektedirler. Ebeveynler, yalnızlık duygusunun önlemi için çocuklarını yankında tutmak, çocuk yapmak gibi önlemler almaktadır. Sosyal açıdan yalnızlık, Altunkaya tarafından şöyle ifade edilmiştir "insana asıl ağır gelen yalnız kalması değil çağırdığı zaman kimseyi yanında bulamayacağını bilmesidir". Aslında kişi yalnız olmaktan değil, bir ömür boyu yalnız kalmaktan kaygılanmaktadır. Bu durum ise kişinin kendini çaresiz, değersiz hissetmesine neden olmaktadır.

Yalnızlığın Sebebi?

Esas yalnızlık, kısa süreli yalnızlıklar değildir. Bu yalnızlıklar yalnız kalmak, kendimizle hesaplaşmaktır. Bunu destekleyip önermekteyim. Kişi yalnız kalıp, kendini hayatı, yaşamını, duygu ve düşüncelerini sorgulamalı bu süreç sonunda kendini tanımalıdır.

Yalnızlık durumunun bastırılması için birey kendine çeşitli uğraşlar, etkinlikler geliştirebilir. Bu durum daha çok geçici çözümler olup aynı zamanda da gerçeği görmezden gelmeyi veya kabullenmeyi destekler. Sosyal açıdan bireyin içe kapanması, kendine dönmesi, paylaşımlarını minimize etmesi, bilişsel bakışlarında bozulmaların ve sapmaların olması gözlemlenmektedir.

Ülkemizde yalnızlaşmaya- yalnız yaşamaya doğru bir artış söz konusudur. Bunun sosyal nedenlerinden biri de insanların birbirine tahammül edememesi ve sorumluluk almak istememesidir. DİE' nin araştırmasına göre, toplam 1 milyon 664 bin hanenin 95 binin de tek kişi yaşıyor. Bu durum rakamlar ciddi bir göstergedir.

Aslında yalnızlık sadece sayısal olarak da ölçülemez. Yalnızlık, kişinin içinde yaşadığıdır. Hissettiğidir. Bazen kalabalıklar içinde de kendimizi çok yalnız hissedebiliriz. 30-50 kişilik bir işyerinde de yalnız olarak nitelendirebiliriz kendimizi. Yalnızlık bu açıdan bir sayı değil bence algılayıştır-hissediştir. İşte İstanbul bunun güzel bir göstergesidir. İstanbul un sosyal tanımını hep şöyle yaparım. "Yanlız Kalabalıklar Şehri İstanbul"

Yalnızlık duygusu kişide kendi içinde çözümler üretmektedir. Fakat bu çözümler bazen anlık ve tamamen haz ilkesine hitap edebilir.

Yalnız İnsanlarda;

 • Yalnızlığını bir bedensel temas ile o an için aşmaya çalışmak.
 • İnternet veya bilgisayar oyunlarına bağımlı olmak.
 • Devamlı kalabalıklara karışıp yalnızlığını görmezden gelmek.
 • Yalnız kaldığında gereksiz anlamda, alışveriş yapmak.
 • Saatlerce telefon ile konuşmak.
 • Kendini işine adamak, buna bağlı olarak da başarılı olabilmek Ama tatmin olamamak.
 • Yüksek kazançlar sağlamak istemek, kendisi için harcama yapmamak.
 • İlişikleri çabuk tüketmek. Beklentilerinin hemen tatmin olmasını beklemek.
 • Devamlı bulunduğu ortamdan veya toplumdan ilgi beklemek,
 • Cinsel ilişkiler veya karşı cinstekilerle paylaşımları sınırlı tutmak.
 • Yoğun duygusal-sosyal ilişkiler yaşamaktan-bağlanmaktan kaçmak. Sosyal ilişkilerde yüzeysel olmak.
 • İçekapanık(asosyal) yapıya sahip olmak.
 • Topluma karşı paranoyalar beslemek.
 • Yaşantılar sonucu toplumdan uzak kalmayı tercih etmek. ( saldırıya maruz kalmak, tecavüz, gasp…)

Birey var olduğu ortamda hem kendini üstün görüp hem de onlara muhtaç olduğunu bildiğinden bu çatışma onları yalnızlığa itmektedir.

Erich F, nörotik insanlar, tam bir boyun eğişe razı olmayan, hürriyet ve bağımsızlık mücadelesini terk etmeyen kişilerdir. Ama bunlar da bağımsızlığın getirdiği yalnızlık be emniyetsizlik ile hürriyet anlayışı arasında ki çatışmayı çözememiş, bu ikilem arasında sıkışıp kalmışlardır. Fromm "un da belirttiği gibi bağımsızlaşmak ile yalnızlık arasında ki çatışmayı çözemezsek durumumuz mutsuz ve çatışma arasında kalmış birey halidir.

Toplumda Değer Görmek İçin Yapılanlar

Bütün insanlar toplumda değer görmek, sevilmek ilgi görmek isterler. Fakat bazen değer görmek isteyen birey, kendini değer görmek istediği kişiye, gruba topluluğa üstünlük tavrı sergiler. Üstün olduğunu farklı olduğun göstererek değer ve ilgi bekler. İşte burada düşünsel ve davranışsal hatanın ilk sonucu kişinin yalnız kalmasıdır. Sonuçta insanlar kendilerinden farklı olana, uzak olana, üstün olana değil, kendine benzeyene, aynı düzeyde olana değer verirler. İlişkilerdeki çekim teorisinde olduğu gibi benzerlikten hareket ederler. Bu nedenle farklılaşmak, kişiyi yalnızlığa itmektedir.

Üst Düzeyde Çalışan İnsanları Yalnızlığı

Otorite sahibi kişilerde farklı bir yalnızlık türü vardır. Müdür, amir, patron komutan… tabi bunlar genel olmamakla beraber şu durum ortaya çıkmaktadır.

Yetkisi itibariyle astıyla seviyeli olmak, samimi olmamak, sıcak ve derin iletişimlere girmemek isteyen kişi, zamanla kendini makam odasında yalnız hissedebilir. Çünkü her zaman çevresinde kendisiyle aynı seviyedeki makamdaki insanları bulamayacaktır. Ayrıca zamanla bu kişiler, ilişkide bulunacakları insanların önce işini ve makamını sorarlar. İlişiklerinde tek tip kategorize edilmiş bir sosyal ağ vardır.

Kişiler arasında elbette ki mesafe olacaktır. Gittiğiniz lokantada garsonla iyi dost olmanıza gerek yok. Ya da müdürünüzle can ciğer olmaya da gerek yok. Ama genel felsefemiz olarak insanları kategorize ettiğimiz sürece, itici itilmiş, ve sevilmez biri olarak biliniriz. Bu etiketi de taşımak zordur.

Peki Evliliklerde Yalnızlık Nasıl?

Eğer eşinizle aranızda bir mesafe söz konusu ise siz bir evde iki kişilik yalnızlık yaşıyorsunuz. İstediğiniz kadar ona sarılın, beraber paylaşımlarda bulunun. 

Ama içinizdeki o yalnızlığı eşiniz doldurmaz. Böylece eşlerden biri devamlı bir mutsuzluk ve arayış içinde olur. evli insanların yalnızlığı daha yıpratıcı olmaktadır. Kişi bunu kabullenmemektedir. Bu nedenle bu durum beraber çözülmelidir.

Aşk ve Yalnızlık

Aşklarda yalnızlık, bağımlı bir ilişkidir. Kişinin çevresinde kimse yok ise ve duygusal anlamda yalnızlığını size yönlendirmişse siz onun her şeyi olabilirsiniz. Sensiz bir hiçim, sen olmayınca mutlu olamam… gibi keskin ifadeler yalnız insan psikolojisinin ürünüdür. yalnız insanların hayatlarında tek olmak çok büyük sorumluluktur. Çok şey beklerler. Sizin üzerinize çok büyük maçları vardır. Tıpkı evin tek çocuğu gibi. Anne bana tüm geleceklerini çocuğa endeksler gibi yalnız insan da her şeyini sevgilisine endeksler.

Yaşlılıkta Yalnızlık

Yaşlılar, yakınları ile birlikte yaşadıkları zaman daha mutludurlar. Ataerkil ailelerdeki yaşlılar kendilerini emniyette hissederler. Küçükler kendisine hürmet ve muhabbet gösteriyorlarsa; hayatla olan bağları daha da sağlamlaşarak ruh ve his dünyalarında mutluluğu tadarlar.(alıntı) yaşlılarında en büyük sorunu yalnız kalmaktır. Çünkü ailelerin çocuk yapmalarındaki temel amaçlarından biri de yalnız kalmamaktır.

Yalnızlık ve Psikolojik Durum

Kişinin psikolojik durumu onun yalnız olmasını ya da yalnız olması psikolojik durumunu belirler. Eğer yalnızlık acı veriyorsa, günlük faaliyetlerden uzaklaşmışsa, kendini izole ediyorsa, iletişim çok zayıf ise depresif belirtilerin varlığı ortaya çıkmıştır. Uzman desteği gereklidir. Bu durumlarda yalnızlık kendi içinde gizli depresyonu da barındırır.

Yalnızlık İçin;

 • Arkadaş konusunda cömert olmalıyız. Ama unutmamalıyız ki, esas olan dosttur. Herkesle arkadaş olunur. Ama herkes dost olamaz.
 • Sosyal açıdan bizi sınırlayan teori ve düşüncelerden arınmalıyız. İlişki kurmayı bilen ve sınırlarını çizen herkes çevre edinebilir.
 • Kendimizi sorgulamalıyız. Biz neden arkadaş edinemiyoruz. bu tip durumlarda üstün çekingen olmak-görmek-bencil olmak- gibi cevapları bulabilmeliyiz.
 • İlişkilerimizde gündelik beklentileri değil uzun vadeli hedefleri amaçlamalıyız.
 • İnsanlara güvenmek konusunda önyargılarımızla değil, ortam ve iletişimin boyutuna göre hareket etmeliyiz. İnsanlara güvenmediğimiz sürece derin ve güvenilir ilişikler kuramayız.
 • Arkadaşlık ve dostluk kriterlerini gerçekler üzerine kurmalıyız. Statüsel ve makamsal kriterler sağlıksızdır. Güçlü görünmek ve Özgüven eksikliğinin göstergesidir.
 • Karşı cinsle olan ilişkilerde karşılıklı beklentilere duyarlı olmalıyız.
 • Eğer yalnız isek bunu reddetmemeli kabul ederek çözümleri araştırmalıyız. Geçici çözümler sadece günü kurtarır. Yani balık almak yerine balık tutmayı öğrenmek gibi.
 • Yalnızlığı yenmek için gerçekçi olmayan yöntemler yerine bizi geliştirecek aktiviteler bulmalıyız. İletişim yüz yüze olmalı ilkesini unutmamalıyız.
 • Eğer içimizdeki duygusal yalnızlığını nedenini bilemiyor isek bir uzmandan yardım almalıyız. Bu durum yaşamsal bir kalıntı veya psikolojik bir problemin göstergesi olabilir.
 • Gittiğimiz her ortamda iletişime açık mesajlar vererek sosyal hayata çabuk girebiliriz. Genelde yen gidilen ortamlarda ilk izlenim ve ilk bakış açısı sonraki zamanları da belirler.
 • Yalnız kalmak ve yalnız olmak, kendine yetebilmek değildir. Yalnız kalarak bunu test etmemeliyiz. Yalnız olmak ve kalmak uzun süreli ise, kendimize yetmediğimizi gösterir.

Yalnızlığımız, bizi biraz daha geliştirsin ki, kendimize yetebilelim.

0533 373 81 231208 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Eşinizi-Sevgilinizi Değiştirmek Mümkün mü? - 13/05/2011
Eşinizi-Sevgilinizi Değiştirmek Mümkün mü?
Alışveriş Çılgınlığının Psiko-Sosyal Boyutu - 13/05/2011
Alışveriş Çılgınlığının Psiko-Sosyal Boyutu
Evliliklerde Tartışma - 13/05/2011
Evliliklerde Tartışma
Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığının Psiko-sosyal Etkileri - 13/05/2011
Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığının Psiko-sosyal Etkileri
ÇEKİNGENLİK - 13/05/2011
ÇEKİNGENLİK
BOŞANMANIN PSİKO-SOSYAL BOYUTU - 13/05/2011
BOŞANMANIN PSİKO-SOSYAL BOYUTU
Sınav Kaygısı ve Düşünsel Tedavi Yöntemleri - 10/05/2011
Sınav Kaygısı ve Düşünsel Tedavi Yöntemleri
Yeni bir ben olmak için ne yapmalıyız? - 10/05/2011
Yeni bir ben olmak için ne yapmalıyız?
KENDİNE YETEBİLMEK - 10/05/2011
KENDİNE YETEBİLMEK
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret283518
Köşe Yazıları
Aile Danismani ve Psikolojik Danisman Serap Ozkahya 0533 373 81 23
Sinav kaygisi Nedir? Sınav Kaygısı Yaşan Çocuklara Ailelerin Etkisi

Aile Evlilik Terapisti Sule Sisman 0505 767 58 85
SEN HIC OGUL EMZİRDİN Mİ KÖR KURŞUN?

Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir -

BARIŞ YILMAZ
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI –

Bilgelik Öyküleri
PAYLAŞMAK

Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 5469324624
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Cocuk Psikologu Pedagogu 0532 158 35 55
5 Yaş Çocuğu

Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650
İkigai

evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir?

İstanbul Psikolojik Danışman Ahmet Töremen 0533 373 81 23
Problemi çözmek mi tanımak mı?

İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS

istanbul yaşam koçu 05321583555
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET

Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi -

Psikolog Ayfer
#Çocuk #Suçluluğu- #Psikolog #Hilal #ANDIRMAK Bilgi ve 0533 373 81 23

Psikolog Buse Yeğin
YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

Psikolog Çağla Tekeli
Yaşlandıkça Kişide Ne Tür Değişimler Olur?

Psikolog Ekin Cansın Sofracıoğlu
TERAPİ, DANIŞAN ve TERAPİST

Psikolog Esra Gürkan
EVLİLİK VE MUTLULUK

psikolog pedagog aile ve çift terapisi
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar

Psikolog Sinem Sayışman 05333738123
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Resim ve sanat terapisi Eminen Bauer Burkay 05057675885
Endişenin ve Korkunun resmini çizebilir misiniz ?

sevdadiyarı şiirterapisi
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR

Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885
İNTİHAR

Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık

Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B

Uzman Psikolog Hakan ÖZBAYİS-0533 373 8123
PSİKOTERAPİ NEDİR?

Yasam Koçu Öğrenci Koçu Ayşim Çulfa Üsküdarda Ataşehirde
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar?

YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU

Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş
HASTALIK HASTALIĞI

Yard.Doç.Dr. Muhsin Yılmazçoban
GÖRÜCÜ USULÜ MÜ, FLÖRT MÜ?

Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0533 373 81 23 Cep Whatsapp
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Uzman Klinik Psikolog Uzman Pedagog 05447243650
Sosyal Fobi Nedir?

Aile ve İlişki Danışmanı Serhat Yabancı
BOŞANMANIN PSİKO-SOSYAL BOYUTU

Psikolojik Problemler 0544 7243650
Anoreksiya Nevroza Nedir?

Çocuk Psikoloğu,Pedagog Barış Çakır
ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI-Pedagog Barış Çakır

Gönül Öziş
Çocuklarda Depresyon

Nesrin Örek Aile,Çift ve İlişki Danışmanı
Çocuk İstismarı

istanbul Psikolog Pedagog 724 Psikoloji Köşe Yazıları
BEBEK VE MÜZİK

Çift Terapisti Aile Terapistleri Evlilik Terapisti 05321583555
Eyüp Psychologist Pedagogue

Psikolog Esra Gökcen
Bireysel Koçluk

Mükemmel Bir İlişki İçin 20 Öneri

Depresyon Danışmanlığı ,0533 3738123

Telefon Desteği,0544-7243650

Psikolojik Destek Psikolog Pedagog Terapi Merkezleri
İstanbul Avrupa Anadolu Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Evlilik Terapisi Randevu
 
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti
 
İstanbulda Psikolojik Danışman Terapi Merkezi Psikoterapi Randevu
 
• İstanbul  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Adalar Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Arnavutköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Ataşehir  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   İstanbul Anadolu Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Evlilik Terapisi Randevu

• Avcılar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   • Bağcılar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bahçelievler  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bakırköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Başakşehir  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Bayrampaşa  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beykoz  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beylikdüzü  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beyoğlu  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Beşiktaş  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Büyükçekmece  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Çatalca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Çekmeköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Eminönü  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Esenler  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Esenyurt  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Eyüp  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Fatih  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Feriköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Gaziosmanpaşa  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Güngören  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kadıköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kartal  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Kağıthane  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Küçükçekmece  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Maltepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Pendik  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sancaktepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sarıyer  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Silivri  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sultanbeyli  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Sultangazi  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Şişli  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Şile  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Tuzla  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Ümraniye  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 
   • Üsküdar  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

   • Zeytinburnu  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Acıbadem  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Göztepe  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Mecidiyeköy  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Bağdat Caddesi  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Cadde  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Altunizade  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

ÇAmlıca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Küçük Çamlıca  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Şaşkın Bakkal  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 

Ataşehirde  Randevu Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisi Evlilik Terapisi Yaşam Koçu 0544-7243650 & 0216-3476003 & 0533-3738123 & 0505-7675885 


 
Psikolojik Destek,Pedagojik Destek, 05447243650
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.39337.4229
Euro8.99819.0341
Saat
Takvim
Site Haritası